سلام این چجوری هست؟موفق نشدم لطفا آموزش جامع بذار Smile